Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Cafe Parfums

Hãng nước hoa Cafe Parfums

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Cofinluxe

Café Perfume là một dòng nước hoa độc lập được tung ra bởi tập đoàn Cofinluxe. từ năm 1978. Những chai nước hoa dòng sản phẩm này được lấy cảm hứng từ chính hạt cà-phê và những thứ có liên quan đến cà-phê, điều này giúp chúng mang lại một cảm giác dễ chịu và ấm áp cũng như một chút sự phiêu lưu và kỳ ảo của những đất nước hoa xa xôi nơi mà những hạt cà phê được trồng.

Nước hoa Cafe Parfums có tổng cộng 21 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Cafe Parfums có 9 chai nước hoa nam, 12 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1978 và gần đây nhất là vào năm 2012. Nước hoa Cafe Parfums được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Antoine Lie, Mark Buxton, Arturetto Landi, Thomas Fontaine, Jean-Jacques Diener, Julie Masse, Raphael Haury, Henri Bergia

Cafe Parfums là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Cafe Parfums được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Cofinluxe

2012
Cafe Expresso for Men

Cafe Expresso for Men

Cafe Expresso for Men

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Cafe Expresso for Women

Cafe Expresso for Women

Cafe Expresso for Women

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2011
Cafe Pop

Cafe Pop

Cafe Pop

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Cafe Gold Label

Cafe Gold Label

Cafe Gold Label

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cafe Black Label

Cafe Black Label

Cafe Black Label

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cafeina pour Homme

Cafeina pour Homme

Cafeina pour Homme

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Cafeina

Cafeina

Cafeina

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Cafe Green

Cafe Green

Cafe Green

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
Cafe South Beach

Cafe South Beach

Cafe South Beach

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2002
Cafe-Cafe Puro

Cafe-Cafe Puro

Cafe-Cafe Puro

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cafe-Cafe Puro

Cafe-Cafe Puro

Cafe-Cafe Puro

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cafe Men

Cafe Men

Cafe Men

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cafe Men 2

Cafe Men 2

Cafe Men 2

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2000
Cafe-Cafe Adventure

Cafe-Cafe Adventure

Cafe-Cafe Adventure

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cafe-Cafe Adventure

Cafe-Cafe Adventure

Cafe-Cafe Adventure

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1996
Cafe-Cafe

Cafe-Cafe

Cafe-Cafe

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cafe-Cafe pour Homme

Cafe-Cafe pour Homme

Cafe-Cafe pour Homme

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1978
Cafe

Cafe

Cafe

Năm giới thiệu: 1978 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Thu hút, Lãng mạng, Hấp dẫn

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Cafe Intenso

Cafe Intenso

Cafe Intenso

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cafe-Cafe Puro Iced

Cafe-Cafe Puro Iced

Cafe-Cafe Puro Iced

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cafe Iced Pour Homme

Cafe Iced Pour Homme

Cafe Iced Pour Homme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét