Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Bronnley

Hãng nước hoa Bronnley

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Bronnley là một thương hiệu được thành lập bởi James Bronnley. Vào năm 1884, James Bronnley, khi ấy mới 19 tuổi,  đã bắt đầu tìm tói và nghiên cứu nghệ thuật sản xuất xà phòng tại Paris, và sau đó đã lập nên công ty mang tên H. Bronnley & Co. Ngày nay, Bronnley đã trở thành một thương hiệu sản xuất các sản phẩm vệ sinh nổi tiếng, đặc biệt là các dòng sản phẩm như tinh dầu tự nhiên, chiết xuất thảo mộc và thực vật.

Nước hoa Bronnley hiện tại có 27 chai nước hoa được sản xuất từ 2010 đến 2015. Trong đó, nước hoa Bronnley có 4 chai nước hoa nam, 21 chai nước hoa nữ và 2 chai nước hoa dành cho nam và nữ.

Nước hoa Bronnley có tổng cộng 29 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Bronnley có 4 chai nước hoa nam, 23 chai nước hoa nữ, 2 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1987 và gần đây nhất là vào năm 2016

Bronnley là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Bronnley được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Pink Peony & Rhubarb

Pink Peony & Rhubarb

Pink Peony & Rhubarb

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Savage Flower (Zealous Flower)

Savage Flower (Zealous Flower)

Savage Flower (Zealous Flower)

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Wild Green

Wild Green

Wild Green

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Azure Bliss

Azure Bliss

Azure Bliss

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Crimson Cloud

Crimson Cloud

Crimson Cloud

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Exotic Embers

Exotic Embers

Exotic Embers

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cosmic Bloom

Cosmic Bloom

Cosmic Bloom

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Freesia

Freesia

Freesia

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Orange & Jasmin

Orange & Jasmin

Orange & Jasmin

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Original

Original

Original

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Velvet Rose Eau De Parfum

Velvet Rose Eau De Parfum

Velvet Rose Eau De Parfum

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1987
Camelia

Camelia

Camelia

Năm giới thiệu: 1987

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
English Fern

English Fern

English Fern

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Apricot & Almond

Apricot & Almond

Apricot & Almond

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lavander

Lavander

Lavander

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Orchid

Orchid

Orchid

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pink Bouquet

Pink Bouquet

Pink Bouquet

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

White Iris

White Iris

White Iris

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rose Eau Fraiche

Rose Eau Fraiche

Rose Eau Fraiche

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Passion Flower Eau Fraiche

Passion Flower Eau Fraiche

Passion Flower Eau Fraiche

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Peony Eau Fraiche

Peony Eau Fraiche

Peony Eau Fraiche

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lemon & Neroli

Lemon & Neroli

Lemon & Neroli

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lime & Bergamot

Lime & Bergamot

Lime & Bergamot

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

James Bronnley

James Bronnley

James Bronnley

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Care

Body Care

Body Care

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hibiscus Eau Fraiche

Hibiscus Eau Fraiche

Hibiscus Eau Fraiche

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

White Dahlia

White Dahlia

White Dahlia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sweet Pea

Sweet Pea

Sweet Pea

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét