Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Bath House

Hãng nước hoa Bath House

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Natural Perfumery

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Bath House có tổng cộng 13 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Bath House có 3 chai nước hoa nam, 8 chai nước hoa nữ, 2 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Nước hoa Bath House được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Ruth Mastenbroek

Bath House là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Ngành nghề kinh doanh của Bath House được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

Chưa xác định năm ra mắt
Spanish Fig and Nutmeg

Spanish Fig and Nutmeg

Spanish Fig and Nutmeg

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Feeling Gorgeous

Feeling Gorgeous

Feeling Gorgeous

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Serenite

Serenite

Serenite

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Indian Ginger and Orchid

Indian Ginger and Orchid

Indian Ginger and Orchid

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bergamot and  Amber

Bergamot and Amber

Bergamot and Amber

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Patchouli & Black Pepper

Patchouli & Black Pepper

Patchouli & Black Pepper

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

White Cedar & Pear

White Cedar & Pear

White Cedar & Pear

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Damask Rose & Violet

Damask Rose & Violet

Damask Rose & Violet

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

White Tea & Rose

White Tea & Rose

White Tea & Rose

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ginger & Orchid

Ginger & Orchid

Ginger & Orchid

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Frangipani & Grapefruit

Frangipani & Grapefruit

Frangipani & Grapefruit

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Velvet Orchid & Cardamom

Velvet Orchid & Cardamom

Velvet Orchid & Cardamom

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cuban Cedar & Lime

Cuban Cedar & Lime

Cuban Cedar & Lime

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét