Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Art of Scent - Swiss Perfumes

Hãng nước hoa Art of Scent - Swiss Perfumes

Quốc gia: Switzerland

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Art of Scent - Swiss Perfumes có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Art of Scent - Swiss Perfumes có 1 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008 và gần đây nhất là vào năm 2013. Nước hoa Art of Scent - Swiss Perfumes được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Brigitte Witschi

Art of Scent - Swiss Perfumes là hãng nước hoa Thụy Sỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Art of Scent - Swiss Perfumes được phân loại vào nhóm Nước hoa

2013
Alpengluhen Alpine Glow

Alpengluhen Alpine Glow

Alpengluhen Alpine Glow

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Morgentau Morning Dew

Morgentau Morning Dew

Morgentau Morning Dew

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Meadow

Meadow

Meadow

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bergduft No 3 Silberdistel

Bergduft No 3 Silberdistel

Bergduft No 3 Silberdistel

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Bergduft No 2 Blauer Enzian

Bergduft No 2 Blauer Enzian

Bergduft No 2 Blauer Enzian

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Bergduft No 1 Edelweiss

Bergduft No 1 Edelweiss

Bergduft No 1 Edelweiss

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bergduft Alpine Rose

Bergduft Alpine Rose

Bergduft Alpine Rose

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
aarewasser

aarewasser

aarewasser

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

finn

finn

finn

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jungfrau

Jungfrau

Jungfrau

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mönch

Mönch

Mönch

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Everglow

Everglow

Everglow

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Pirate

La Pirate

La Pirate

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Dazzling Magnolia

Dazzling Magnolia

Dazzling Magnolia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sundust

Sundust

Sundust

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Rose de G.

La Rose de G.

La Rose de G.

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da