Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Aqaba

Hãng nước hoa Aqaba

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Aqaba có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Aqaba có 4 chai nước hoa nam, 6 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1998 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Aqaba được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Thierry Wasse, Thierry Wasser, Vito Lenoci, Jean-Pierre Subrenat, Miriam Mirani

Aqaba là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Aqaba được phân loại vào nhóm Nước hoa

2018
The Wedding: White

The Wedding: White

The Wedding: White

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

The Wedding: Black

The Wedding: Black

The Wedding: Black

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

The Wedding: Red

The Wedding: Red

The Wedding: Red

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Aqaba Oud Black

Aqaba Oud Black

Aqaba Oud Black

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Vie d'Amour Men

Vie d'Amour Men

Vie d'Amour Men

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2013
Vie d`Amour

Vie d`Amour

Vie d`Amour

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

AQABA for Men II

AQABA for Men II

AQABA for Men II

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
Jewels of Blu

Jewels of Blu

Jewels of Blu

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Midnight Sun

Midnight Sun

Midnight Sun

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

The Sands of Aqaba

The Sands of Aqaba

The Sands of Aqaba

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Aqaba for Men

Aqaba for Men

Aqaba for Men

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2005
Aqaba Spring

Aqaba Spring

Aqaba Spring

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1998
Aqaba Classic

Aqaba Classic

Aqaba Classic

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay