Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Alaia perfumes and colognes

Hãng nước hoa Alaia perfumes and colognes

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Alaia perfumes and colognes có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Alaia perfumes and colognes có 4 chai nước hoa nữ

Chưa xác định năm ra mắt
Alaia Milan

Alaia Milan

Alaia Milan

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Alaia New York

Alaia New York

Alaia New York

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Alaia Paris

Alaia Paris

Alaia Paris

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Alaia London

Alaia London

Alaia London

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: