Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Acqua di Biella

Hãng nước hoa Acqua di Biella

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Acqua di Biella có tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Acqua di Biella có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ, 5 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1871 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Acqua di Biella được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurizio Cerizza

Acqua di Biella là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Acqua di Biella được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Preja Buja

Preja Buja

Preja Buja

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Cashmere Twill

Cashmere Twill

Cashmere Twill

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Kid Mohair

Kid Mohair

Kid Mohair

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
Ca' Luna

Ca' Luna

Ca' Luna

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Bursch

Bursch

Bursch

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2004
Janca

Janca

Janca

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2002
Baraja

Baraja

Baraja

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1871
Acqua di Biella N° 1

Acqua di Biella N° 1

Acqua di Biella N° 1

Năm giới thiệu: 1871

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da