Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Abinoam

Hãng nước hoa Abinoam

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Abinoam có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Abinoam có 5 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2006 và gần đây nhất là vào năm 2007. Nước hoa Abinoam được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Henri Bendel

Abinoam là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Abinoam được phân loại vào nhóm Nước hoa

2007
Inveja

Inveja

Inveja

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2006
Corazon

Corazon

Corazon

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Beleza

Beleza

Beleza

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Desejo

Desejo

Desejo

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cobice

Cobice

Cobice

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da