Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa 1000 Flowers

Hãng nước hoa 1000 Flowers

Quốc gia: Canada

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

1000 Flowers là một thương hiệu nước hoa niche của Canada, được thành lập bởi nhà điều chế nước hoa Jessica Buchanan với mục đích tìm tòi và khám phá việc sáng tạo nước hoa, thúc đẩy bởi lý tưởng về nét cân bằng của cái đẹp.

Công thức nước hoa đầu tiên của thương hiệu, Réglisse Noire ra mắt năm 2010, được tạo nên ở Grasse,Pháp, nơi Jessica học về nghệ thuật làm nước hoa khi còn làm việc cho Mane và Robertet.

Nước hoa 1000 Flowers hiện tại có 5 chai nước hoa được sản xuất từ 2010 đến 2012. Trong đó, nước hoa 1000 Flowers có 1 chai nước hoa nam và 4 chai nước hoa dành cho nam và nữ.

Nước hoa 1000 Flowers có tổng cộng 9 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, 1000 Flowers có 1 chai nước hoa nam, 8 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010 và gần đây nhất là vào năm 2016

1000 Flowers là hãng nước hoa Canada. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của 1000 Flowers được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Wild Carrot Iris

Wild Carrot Iris

Wild Carrot Iris

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Orange Blossom Petal

Orange Blossom Petal

Orange Blossom Petal

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pink Pepper Wood

Pink Pepper Wood

Pink Pepper Wood

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rose Cassis Paradis

Rose Cassis Paradis

Rose Cassis Paradis

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Love is Sweet

Love is Sweet

Love is Sweet

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ode for Him

Ode for Him

Ode for Him

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Fleur No 1

Fleur No 1

Fleur No 1

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Narcotic Flowers

Narcotic Flowers

Narcotic Flowers

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Reglisse Noire

Reglisse Noire

Reglisse Noire

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay