Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Nectarine - Trái xuân đào

Trái xuân đào

Trái Xuân Đào là một loài của trái đào. Đây là một loại hương trái cây có nhiều mật với lượng fructose cao và mùi hương pha lẫn giữa đào và mơ