0ed1b480f4b5fe2f8385580a8c5a35fa Hương nước hoa Ember - Than Hồng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ember - Than Hồng

Than Hồng

Than hồng là các mảnh nhỏ còn sót lại của than đang cháy hoặc sắp tàn