6af7b3f680bf2ab4f9599b0d23136306 Hương nước hoa Green Apple - Táo xanh
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Green Apple - Táo xanh

Táo xanh

Hương trái cây tươi, kích thích vị giác. Đôi khi hương táo làm bạn nhớ đến dầu gội đầu vì táo thường được xài trong đấy