10616ca47a1f087bfa402376b5a5dbfa Hương nước hoa Hot iron - Sắt Nung
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hot iron - Sắt Nung

Sắt Nung

Sắt Nung là sắt được đốt đến nhiệt độ nóng chảy và tỏa một mùi hương kim loại ấm