Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hot iron - Sắt Nung

Sắt Nung

Sắt Nung là sắt được đốt đến nhiệt độ nóng chảy và tỏa một mùi hương kim loại ấm