131a7b1f76e24d435c4fb63e7ef076ee Hương nước hoa Champagne - Rượu sâm panh
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Champagne - Rượu sâm panh

Rượu sâm panh

Sâm panh là một loại rượu vang được sản xuất từ nho được trồng tại vùng Champagne của Pháp theo quy tắc lên men thứ cấp của rượu trong chai để tạo ra cacbonat. Thuật ngữ sâm panh được dùng để gọi chung cho một số loại rượu vang, nhưng một số quốc gia chỉ sử dụng từ sâm panh cho loại rượu vang đến từ vùng Champagne và được sản xuất dựa trên quy tắc của tên gọi.