3e79daef3cd5b24ee031ecd984a8f5e9 Hương nước hoa Apricot - Quả mơ
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Apricot - Quả mơ

Quả mơ

Hương trái cây mềm mại, gần giống với đào nhưng ít mộng hơn. Hạt mơ tạo nên vị hạnh nhân đắng giống với loại rượu Amaretto