Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Carambola (Star Fruit) - Quả khế

Quả khế

Khế là một loại quả của Đông Nam Á. Một loại hương trái cây với âm hưởng của vùng nhiệt đới và mang vị chua pha trộn giữa táo và lê.