2a2130c9caf370cf65e8e2efa7e59aa3 Hương nước hoa Brazil nut - Quả hạch Brazil
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Brazil nut - Quả hạch Brazil

Quả hạch Brazil

Quả hạch Brazil dùng để gọi cho cả cây và hạt ăn được của chúng. Đây là loài duy nhất thuộc họ Genus Bertholletia và là một trong những loại cây lớn nhất có thể tìm thấy trong rừng mưa Amazon.