486fa198f60361017b8cde014b123d49 Hương nước hoa Cheese - Pho mát
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cheese - Pho mát

Pho mát

Pho mát là một thực phẩm có nguồn gốc từ sữa được sản xuất với nhiều hương vị, kết cấu, và hình thành bằng kết tủa của casein protein sữa. Nó bao gồm protein và chất béo từ sữa, thường là sữa bò, trâu, dê, hoặc cừu.