feaf33748cdbe2fb5446f94cb2186a9b Hương nước hoa Boletus edulis - Nấm Cepes
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Boletus edulis - Nấm Cepes

Nấm Cepes

Một loại hương nấm tự nhiên đem lại mùi mốc và sương không tạo ảnh hương của hương biển trong hầu hết các loại nước hoa tự nhiên