895923a22b0148e492edf9b36aeb2f66 Hương nước hoa Asparagus - Măng Tây
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Asparagus - Măng Tây

Măng Tây

Măng Tây với pháp danh khoa học là Asparagus Officinalis là một loại rau, đồng thời cũng là một loại cây sống lâu năm và cho ra hoa; thuộc chi Măng Tây. Măng Tây ngoài việc được sử dụng làm thực phẩm, chúng còn được sử dụng trong y học, nhờ vào hương vị, khả năng giúp lợi tiểu và nhiều lợi ích khác.