ac28a2eac4346bf239417bcdbc17d8ef Hương nước hoa Olive Leaf - Lá Ô liu
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Olive Leaf - Lá Ô liu

Lá Ô liu

Cây Ô liu có nguồn gốc ở lưu vực Địa Trung Hải, các bộ phận của Tiểu Á, và đã được trồng trong hơn 7.000 năm. Hiện nay, hơn 95% số cây ô liu của thế giới phát triển trong lưu vực Địa Trung Hải. Đây cũng là loại cây trồng được trồng rộng rãi trên thế giới. Cây ôliu chịu được đất nông, sỏi đá, với ít phân bón và có thể tồn tại trong môi trường khô, nóng của mùa hè và khu vực duyên hải.