3100021aa3676167b936d3406e305b8b Hương nước hoa Milk Mousse - Kem mousee sữa
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Milk Mousse - Kem mousee sữa

Kem mousee sữa

Kem mousse là một loại thực phẩm chế biến được đánh bông lên để có một kết cấu nhẹ nhàng và mềm mại. Nó có thể biến đổi từ kem bông và mềm mại đến kem béo đặc tùy thuộc vào phương pháp chuẩn bị.