35fb3e2fb93e5df8b0a54cbb9ba9bce4 Hương nước hoa Oriental notes - Hương phương đông
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Oriental notes - Hương phương đông

Hương phương đông

Các hương thuộc họ phương Đông thường bao gồm các loại hương cay đến từ các vùng xa xôi trên thế giới, thường là Trung và Viễn Đông: Quế, Đinh Hương, Va-ni, Tiêu, quả chùy,Nhục Đậu Khấu. Phân loại của hương phương Đông cay có dấu viết Phương Đông của các loại hương trên