f1951060187cd299331ccd2878ed5dd4 Hương nước hoa Spicy Notes - Hương gia vị cay
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Spicy Notes - Hương gia vị cay

Hương gia vị cay

Các loại nước hoa có mùi hương thuộc họ Đông Phương thường bao gồm các loại hương cay đến từ các khu vực xa xối trên thế giới, thường là các vùng Trung và Viễn Đông. Trong đó có: quế, đinh hương, va-ni, tiêu, chùy, nhục đậu khấu, v.v. Phân loại có tên “hương cay đông phương” là chính là các loại nước hoa đông phương được nhấn mạnh bằng các loại hương này.