50ea4a889864835d53e2f3cfbf499513 Hương nước hoa Coumarin - Hương Coumarin
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Coumarin - Hương Coumarin

Hương Coumarin

Trong số các thành phẩn phổ biến của nước hoa, chất coumarin chiếm vai trò quan trọng với gần 90% của nước hoa. Tính dẻo và tính linh hoạt của chất này là huyền thoại, luôn chiếm giữ ở khía cạnh ngọt ngào và tươi mát được tăng lên từ đáy đến lớp hương trung tâm, kéo dài trên da trong nhiều giờ và làm phong phú thêm thành phần của nước hoa với hương thơm đầy ma mị của chúng.