88f286d2eb6c6c6696a702900a49a91f Hương nước hoa Borneol - Hương Borneol
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Borneol - Hương Borneol

Hương Borneol

Berneol là một dạng hợp chất cồn dạng lỏng màu trắng được tạo ra bởi sự cắt giảm camphor, và có thể tìm thấy được chất này trong tự nhiên ở chi ngải cứu và một số giống loài thực vật khác. Chúng được sử dụng nhiều để chế tạo nước hoa, ngoài ra Berneol cũng phổ biến trong các dạng thuốc thảo dược của người Trung Quốc.