Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ambroxan - Hương Ambroxan

Hương Ambroxan

Ambroxan còn được biết đến với tên Ambroxide là một chất terpenoid tự nhiên và là một trong những thành phần chủ chốt tạo nên mùi hương của long diên hương.