Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Mango blossom - Hoa xoài

Hoa xoài

Hoa xoài là hoa của loại cây ăn trái nhiệt đới thuộc họ xoài. Hoa xoài rất hấp dẫn, mọc thành từng chùm lớn nhưng hương thơm của chúng thường được mô tả là rất đặc biệt và thường không dễ chịu.