b79f45a864154abf1e4f7fc9f0a534a3 Hương nước hoa Mango blossom - Hoa xoài
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Mango blossom - Hoa xoài

Hoa xoài

Hoa xoài là hoa của loại cây ăn trái nhiệt đới thuộc họ xoài. Hoa xoài rất hấp dẫn, mọc thành từng chùm lớn nhưng hương thơm của chúng thường được mô tả là rất đặc biệt và thường không dễ chịu.