198e3aa91958f6e65f8274f6ac5da435 Hương nước hoa Parma Violet - Hoa tím Parma
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Parma Violet - Hoa tím Parma

Hoa tím Parma

Hoa tím (Viola odorata), được gọi là hoa violet ngọt, phát triển ở vùng ĐịaTrung Hải và Tiểu Á. Hoa tím có màu tím, trắng hoặc hoa điểm những đốm màu sặc sỡ xuất hiện khi bắt đầu mùa xuân, ngay cả trước khi cây cho ra lá.