5a1e7fe691ecd7a35a7612512bc96802 Hương nước hoa Dahlia - Hoa thược dược
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Dahlia - Hoa thược dược

Hoa thược dược

Thược dược là loại cây bụi, thân củ, rậm rạp mọc lâu năm có nguồn gốc Mexico. Có 42 loài thược dược, với một giống chủ yếu là cây trồng trong vườn. Dạng hoa cũng rất phong phú, mỗi gốc một hoa, có thể có đường kính khoảng 5.1cm nhưng cũng có hoa đường kính lên đến 30cm (“ dinner plate”).