Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Heather - Hoa Thạch Thảo

Hoa Thạch Thảo

Loài Thạch Thảo là một trong những loài hoa hiếm thấy có thể sống trên đất nghèo, đất axit, đất cát cằn cỗi … cũng như tên tiếng Anh của nó là “Sức khỏe”.