d851106e7a7662ceefdf5e342c833687 Hương nước hoa Hawthorn - Hoa sơn trà
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hawthorn - Hoa sơn trà

Hoa sơn trà

Hoa sơn tra là loài cây bụi hoặc cây nhỏ xinh đẹp, cây trưởng thành cao khoảng 5-15m, với những quả nhỏ và thường có những cành gai góc. Loài cây này sinh trưởng ở vùng phía bắc Hemisphere. L