d83fe1ca3bffa142be60c90aeb5b098e Hương nước hoa Myrtle - Hoa sim
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Myrtle - Hoa sim

Hoa sim

Cây hoa sim có nguồn gốc từ Nam Âu và Bắc Á. Mặc dù vậy, chúng cũng được cho là có nguồn gốc từ Iran và Afghanistan.