Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Mandarin orange blossom - Hoa quýt hồng

Hoa quýt hồng

Một loại hương hoa ngọt có mùi trái cây và giống với hương hoa cam. Hoa quýt hồng là loài hoa nở trên thân cây quýt hồng. Khi nở, hoa quýt hồng có 5 cánh hoa. Hoa có đường kính khoảng 1,5 cm và thường nở thành cụm gồm 2 hoặc 3 đóa ở cuống lá.