19dfb00ab55978dbe044514d407ec514 Hương nước hoa Night Blooming Cereus - Hoa quỳnh
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Night Blooming Cereus - Hoa quỳnh

Hoa quỳnh

Một loại cây xương rồng miền nhiệt đới cho ra hoa có mùi như va-ni