6d198c2752e39eb72babb3196d605918 Hương nước hoa Lydia Broom - Hoa Lydia Broom
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Lydia Broom - Hoa Lydia Broom

Hoa Lydia Broom

Lydia Broom lại một loại cây bụi đặc trưng bởi những chùm hoa màu vàng rực rỡ và thường nở vào cuối mùa xuân và mùa hè. Lydia Broom là một loại cây trồng dạng thấp, có thể làm hàng rào hoặc trồng trong vườn.