Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Black Currant Blossom - Hoa lý chua đen

Hoa lý chua đen

Hương trái cây ngọt ngào, ít nồng hơn lá và nụ hoa, cùng với hương nền có phần chua cay