2d4d494b80c798aeb275a4a7e450a46e Hương nước hoa Black Currant Blossom - Hoa lý chua đen
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Black Currant Blossom - Hoa lý chua đen

Hoa lý chua đen

Hương trái cây ngọt ngào, ít nồng hơn lá và nụ hoa, cùng với hương nền có phần chua cay