ef0f736a7d23ed1b8bde6a09d515fbb3 Hương nước hoa Lupin - Hoa Lupin
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Lupin - Hoa Lupin

Hoa Lupin

Hoa Lupin là một loài thực vật ra hoa thuộc chi Fabaceae. Đây là một chi gồm 200 loài với phần lớn tập trung tại Bắc và Nam Mỹ. Số nhỏ còn lại ở Bắc Phi và Địa Trung Đông. Các hạt và một số loài của Lupin được dùng làm thức ăn trong hơn 3000 năm qua tại vùng Địa Trung Hải và khoảng 6000 năm ở vùng cao nguyên Andean,