3a9dc2598cfafde8e37d7e93dd20981e Hương nước hoa Gladiolus - Hoa lay ơn
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Gladiolus - Hoa lay ơn

Hoa lay ơn

Lay ơn là một loại thực vật có hoa mọc từ củ thuộc họ diên vĩ. Loài cây này sinh trưởng ở vùng biển Địa Trung Hải, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi nhiệt đới và Nam Phi, gồm khoảng 260 loài. Hoa lay ơn mọc ở vùng ôn đới, được đánh giá cao bởi những bông hoa dễ thương.