213911e69b5875798252cf3a0ad23131 Hương nước hoa Grapefruit blossom - Hoa bưởi
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Grapefruit blossom - Hoa bưởi

Hoa bưởi

Hoa bưởi là loài hoa cua cây bưởi, một loại cây cận nhiệt đới. Hoa bưởi có màu trắng và chúng có độ dài lên đến 5 cm