Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Fo Ti (Ho Shou Wu) - Hà Thủ Ô

Hà Thủ Ô

Fallopia multiflora hay còn gọi là hà thủ ô là một loại cây có nguồn gốc ở phía nam và trung tâm của nước Trung Quốc. Nó còn được biết đến với cái tên Polygonum multiflorum.