16d0224b253052f025c5abd36a45f89c Hương nước hoa Burnt Match - Diêm Sinh
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Burnt Match - Diêm Sinh

Diêm Sinh

Mùi hương của diêm sinh được sinh ra từ chất phốt-pho bốc cháy trên que diêm, và mùi hương công hưởng với mùi gỗ cháy, tạo ra một mùi hương khá nồng, nhưng ấm áp và hấp dẫn