5921b9c815d9cfa6ea2c0ae232aa6e91 Hương nước hoa Pebbles - Đá cuội
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Pebbles - Đá cuội

Đá cuội

Đây là loại hương có mùi của đất đá. Một loại hương huyền ảo dùng để biểu lộ cảm giác khô ráo hoặc tạo hiệu ứng biển xa trong nước hoa