7ddab2772fb6babe81e7889588a05688 Hương nước hoa Oak - Cây sồi
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Oak - Cây sồi

Cây sồi

Một mùi hương tạo nên hình ảnh một loài cây vĩ đại trong rừng, mùi hương mộc mạc và khô của vỏ cây cùng với vị đắng của rêu phát ra từ nó. Cây sồi là loài cây thân bụi, thuộc chi Quercus của họ giẽ gai có tên Fagaceae. Họ cây này có khoảng 600 loài.