67015bc0fc5764c3ca5776710dd6050a Hương nước hoa Crinum lily - Cây náng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Crinum lily - Cây náng

Cây náng

Cây Náng là một chi thực vật bao gồm 180 loài cây lâu năm, có hoa sặc sỡ và thân không lá và mọc từ củ. Chúng được tìm thấy tại những nơi ẩm ướt quanh năm, như đầm lầy, đất trũng và dọc các con suối và bờ hồ của những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới.