c3438053e0fc7e3772e8411975161da3 Hương nước hoa Carob tree - Cây me
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Carob tree - Cây me

Cây me

Một loại hương ngọt giống chà là với phần nào đó giống với bột cacao