Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Carob tree - Cây me

Cây me

Một loại hương ngọt giống chà là với phần nào đó giống với bột cacao