Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Plum Tree - Cây mận

Cây mận

Một loại hương mang nhiều hơn gỗ và mạnh mẽ hơn so với các hương gỗ khác và thêm vào mùi hương thơm của quả mận chin mộng