da0f3be2f376f716e18db4ab57f08600 Hương nước hoa Indian Patchouli - Cây hoắc hương Ấn Độ
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Indian Patchouli - Cây hoắc hương Ấn Độ

Cây hoắc hương Ấn Độ

Một loại cây bụi hiếm mọc chủ yếu ỡ Ấn Độ, và lá được dùng để chiết xuất tinh dầu. Đây là một loại hương ngọt, đen, mang hương đất, gỗ và rất phổ biến trong nhiều loại nước hoa, đặc biệt là các loại nước hoa mang hương hoa gỗ và xạ hương. Các loại chiết xuất nhân tạo và phân đoạn cũng chia ra làm nhiều loại.