59b12fade6fa2aa47023231176a36d7e Hương nước hoa Patchouli - Cây hoắc hương
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Patchouli - Cây hoắc hương

Cây hoắc hương

Một loại cây bụi hiếm mọc chủ yếu ỡ Ấn Độ, và lá được dùng để chiết xuất tinh dầu. Đây là một loại hương ngọt, đen, mang hương đất, gỗ và rất phổ biến trong nhiều loại nước hoa, đặc biệt là các loại nước hoa mang hương hoa gỗ và xạ hương. Các loại chiết xuất nhân tạo và phân đoạn cũng chia ra làm nhiều loại.