26dab481d47e3551caee0c40d2a9079d Hương nước hoa Larch - Cây đường tùng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Larch - Cây đường tùng

Cây đường tùng

Một loại hương gỗ của cây hạt trần mọc trong các đất nước có không khí lạnh ở Bắc Bán Cầu và rất hiếm gặp. Cây đường tùng cây cho ra quả ốc nón với các mô mạch, độ cao từ 20 đến 45m. Đây là cây bản địa của các vùng không khí lạnh và có từ 10 đến 15 chủng loại của loài cây này. Gỗ đường tùng nhờ vào độ bền, độ vừng chắc và chống thấm nước nên rất có giá. Cây được dùng để đóng thuyền, làm thuốc chữa bệnh thảo mộc, và nguồn cung cấp củi lửa tốt.